Vasastatyn

Boendetyp
Sevärdheter, Sommar, Vinter
Om boendet

Att resa en staty över den rör Mora så viktige Gustav Vasa var en länge omhuldad tanke. Redan 1773 fanns planer på detta men 1903 hade tanken omsatts i handling. Mer än tiotusen personer hade samlats vid avtäckningen av statyn, ett kompani ur Dalregementet bildade hedersvakt och dåvarande prins Gustaf lät täckelset falla. Regementsmusiken och sockenklädda körsångare bidrog ytterligare till den högtidliga invigningen.

Gustav Vasas äventyr i Dalarna är ett spännande avsnitt i historieboken. Det må vara si och så med sanningshalten, men Konungens försök att få hjälp av morakarlarna, hans flykt och återförande till Mora har givit upphov till det nu 2004 åttioåriga Vasaloppet. Så här förtäljer historien enligt ”upprorsmakaren” Gustav Erikssons kalender i Dalarna 1520-1521 av Nils Åberg och Lars Lagerqvist:

”25 november 1520 lämnade en ung adelsman, Gustav Eriksson av Vasaätten, en av familjens gårdar, Rävnäs i Södermanland invid Mälaren. Enligt gammal tradition skulle Gustav Eriksson Vasa ha begett sig mot Dalarna när han nåtts av beskedet om Stockholms blodbad, där bl a hans far, Erik Johansson miste huvudet. Han kom för att söka hjälp och resa folket mot kung Kristian. Vid jultid år 1520 kom han till Mora, där han enligt sägnen skulle ha stått på en kulle invid en klockgrop öster om kyrkan och talat till morakarlarna. Han misslyckades dock med att få dessa på sin sida och begav sig mot norska gränsen. Strax därpå kom nya flyktingar och berättade om kung Kristians framfart. Morakarlarna ångrade sig och skickade ut två skidlöpare efter Gustav. De hann upp honom i Sälen, i Lima socken, och i januari var han tillbaka i Mora.

Källa: Kulturmiljöer i Mora (Barbro Barwing och Anders Romson)