Gammelgården och textilkammaren

Boendetyp
Sevärdheter, Sommar, Vinter
Om boendet

Anders Zorn levde i en brytningstid när det gamla bondesamhället allt mer ersattes av industrialismens förutsättningar. Han oroades av att se hur livsvillkoren förändrades och traditioner började försvinna. När han 1914

började anlägga en Gammelgård vid Siljans strand var det för att bevara och visa för eftervärlden den lokala timmerbyggnadskonsten, de gamla stugornas miljöer och för att i komprimerad form visa bondens år i äldre tider.

Zorns Gammelgård består av ett 40-tal timmerbyggnader, grupperade i en hemby, en hemfäbod, ett kvarntun och en långfäbod, samt några båthus. På Gammelgården får besökaren tillfälle att se hur livet gestaltade sig för dalabönderna förr i världen genom att gå in i de gamla bostadshusen, härbrena och loften.

Zorn var mycket kunnig i timmerbyggnadskonstens historia, vilket senare forskning har kunnat bekräfta. Det visar sig att Zorns Gammelgård har Sveriges i särklass största samling av riktigt gamla hus. Av de elva husen i hembyn är inte mindre än fyra från 1300-talet, ett från 1500-talet, fyra från 1600-talet och ett från 1700-talet. Husen på fäbodarna daterar sig från 1500-talet till 1800-talet.

Bredvid Zorns Gammelgård uppfördes 1993 Zorns Textilkammare efter ritningar av arkitekt SAR Anders Landström. Det tillkom av behovet av en receptionsbyggnad för Zorn Gammelgård, men också för att kunna visa delar av den mycket stora samling av allmogetextilier som makarna Zorn hade.

Textilkammaren belönades med Träpriset 1996. Ur textilsamlingen visas framför allt material från Siljanssocknarna med en naturlig tyngdpunkt på de textilier som kommer från Mora. Det är t.ex förlåtar och fällar i olika tekniker, framför allt munkabälte och rosengång, men även en mängd detaljer från den särpräglade Moradräkten, som är den till utseendet äldsta kända.

Dalarnas alla sockendräkter. En särskild avdelning ägnas den speciella form av spetsknyppling som gjordes i landskapet.

Litteratur: Birgitta Sandström: Zorns Gammelgård och Textilkammare, Mora 1995